Osy

Osy se používají k tvorbě symetrických a rotačních prvků nebo jako konstrukční geometrie. Je možné vytvářet více kót poloměru nebo průměru bez nutnosti neustálého vybírání osy.

Skicování os

Chcete-li vytvořit osu:

  1. Klepněte na tlačítko Osa Tool_Centerline_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Osa.
  2. Klepnutím zahajte osu.
  3. Přetáhněte, nebo přesuňte ukazatel a klepnutím nastavte konec osy.