Středový bod úsečky

Můžete vytvořit čáru, která je symetrická, ze středového bodu úsečky.

Klepněte na ikonu Středová úsečka (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Středová úsečka.