Skicování mnohoúhelníků

Vytvořte rovnostranné mnohoúhelníky s libovolným počtem stran od 3 do 40.

Postup pro vytvoření mnohoúhelníku:

  1. Klepněte na tlačítko Mnohoúhelník Tool_Polygon_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Mnohoúhelník.
    Ukazatel se změní na Pointer_Polygon.gif.
  2. Podle potřeby zadejte vlastnosti do správce PropertyManager Mnohoúhelník.
  3. Klepnutím v grafické ploše umístíte počáteční bod mnohoúhelníku, a potom myší mnohoúhelník zvětšete.
  4. Chcete-li naskicovat další mnohoúhelník, klepněte na položku Nový mnohoúhelník a opakujte kroky 2 až 5.
  5. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.
    Nástroj Mnohoúhelník je stále aktivní. Můžete vytvořit další mnohoúhelníky, i když není otevřen PropertyManager.