Text skici

Na plochu dílu vložte text na jakoukoliv sadu spojených křivek nebo hran, včetně kružnice nebo profilů vytvořený z přímek, oblouků nebo splajnů na ploše dílu. Poté text vysuňte nebo ho vyjměte.

sketch_text_ex.gif sketch_text_ex2.gif
Text je naskicován podél vnější hrany plochy dílu, zformátován a potom (řezem) odejmut. Naskicovaný splajn vytvoří odsunutou hranu. Druhá skica umístí text na čáru odsunu. Text je zformátován a potom vysunut.
Je-li křivka entitou skici nebo sadou entit skici, a je-li text skici ve stejné skice jako křivka, převeďte entity na konstrukční geometrii.