Křivky řízené rovnicí

Když vytvoříte křivky vyjádřené rovnicí, musí být hodnoty uvedeny v radiánech.

Pro rovnice řízené křivkami nelze přímo používat globální proměnné. Můžete však vytvořit globální proměnnou, přiřadit ji kótu a tu pak použít v rovnici pro křivku.

Další informace:
 • Otáčení křivky lze ovládat přetažením křivky, přidáním vazeb, atd. Křivka se chová jako každá jiná statická křivka nebo blok.
 • Chcete-li změnit velikost křivky, musíte velikost upravit v rovnici. V příkladě uvedeném níže můžete X a Y vynásobit 10.
 • Chcete-li nastavit počáteční a koncové souřadnice pro parametrické křivky, počáteční a koncové body jsou zpočátku vyhodnocením X a Y v T1 a T2. Křivku lze transformovat přidáním vazeb nebo okótováním počátečních a koncových bodů jiných skic nebo geometrie modelu.
Příklad explicitní rovnice:
 • y x = sqrt( 4 - x ^ 2)
 • x 1 = -2
 • x 2 = 2
equation_driven_curve_explicit.gif
Příklad parametrické rovnice:
 • x t = 50*cos(t)
 • y t = 50*sin(t)
 • t 1 = 0
 • t 2 = pi
Equation Driven Curve
Příklad 3D křivky řízené rovnicí:
 • x t = 2*sin(t)
 • y t = 2*cos(t)
 • z t = t
 • t 1 = 0
 • t 2 = 30
equation_driven_curve_3D.gif