Skicování parabol

Postup pro vytvoření paraboly:

  1. Klepněte na tlačítko Parabola Tool_Parabola_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Parabola.
    Ukazatel se změní na Pointer_Parabola.gif.
  2. Klepnutím umístěte ohnisko paraboly a pomocí myši parabolu zvětšete.
    Obrys paraboly je hotov.
  3. Klepněte na parabolu a přetáhnutím definujte rozsah křivky.