Obdélníky

Můžete skicovat následující typy obdélníků:

Typ obdélníku Nástroj Vlastnosti obdélníku
Rohový obdélník Tool_Rectangle_Sketch.png Skicuje standardní obdélníky.
Obdélník s počátkem ve středu Tool_Center_Rectangle_Sketch.gif Skicuje obdélník s počátkem ve středu.
3bodový obdélník z rohu Tool_3_Point_Corner_Rectangle_Sketch.gif Skicuje obdélník pod vybraným úhlem.
3 bodový obdélník ze středu Tool_3_Point_Center_Rectangle_Sketch.gif Skicuje obdélník se středem pod vybraným úhlem.
Rovnoběžník Tool_Parallelogram_Sketch.gif Narýsuje standardní rovnoběžník.
Aplikace SOLIDWORKS používá naposledy použitý typ obdélníku jako výchozí. Je také možné použít nástroje obdélníku (panel nástrojů Skica).
Zpřístupnění nástrojů pro tvorbu obdélníků:
  • Záložka . Klepnutím na CommandManager nástroje Obdélník vyberete nástroje pro tvorbu obdélníků z plovoucího nástroje a vyberte nástroje pro tvorbu obdélníků z plovoucího nástroje Tool_Rectangle_Sketch.png.
  • Nabídka. Klepněte na položku nabídky Nástroje > Entity skici a vyberte nástroje pro tvorbu obdélníků.
  • Obdélník PropertyManager. Změňte jiné nástroje pro tvorbu obdélníků ze správce PropertyManager Obdélník.