Skicování 3bodových obdélníků ze středu

Postup skicování 3bodových obdélníků ze středu:

  1. Klepněte na tlačítko 3bodový obdélník ze středu Tool_3_Point_Center_Rectangle_Sketch.gif.
  2. V grafické ploše:
    1. Klepnutím umístěte středový bod obdélníku.
    2. Přetažením a otočením nastavte poloviční délku osy.
    3. Klepnutím a přetažením naskicujte další čáry.
    4. Uvolněním nastavte obdélník.