Skicování rovnoběžníků

Postup skicování rovnoběžníků:

  1. Klepněte na tlačítko Rovnoběžník Tool_Parallelogram_Sketch.png.
  2. V grafické ploše:
    1. Klepnutím definujte první roh.
    2. Přetáhněte, otočte a pak uvolněním nastavte délku a úhel první hrany.
    3. Klepnutím, otočením a přetažením nastavte úhel a délku ostatních tří hran.
    4. Uvolněním nastavte čtyři rohy.