Ekvidistantní body a segmenty

Můžete vytvořit ekvidistantní body nebo segmenty v entitách skici jako jsou splajny, paraboly, elipsy, částečné elipsy a kuželosečky.

Vytvoření ekvidistantních bodů a úseků:

  1. V aktivní skice vyberte úsek skici.

  2. Klepněte na možnost Nástroje > Nástroje skici > Úsek.
  3. Ve správci PropertyManager:
    1. Zadejte hodnotu Počet instancí.

    2. Zvolte možnost Body skici nebo Úseky skici.
    3. Klepněte na .