PropertyManager Vlastnosti přímky – 2D

Určuje následující vlastnosti narýsované 2D přímky.

Postup otevření správce PropertyManager Vlastnosti přímky:

V otevřené skice vyberte přímku.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.
Nekonečná délka Vytvoří přímku o nekonečné délce, kterou můžete později oříznout.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů (nebo Dodatečných parametrů) a definovat tak přímku, pokud není omezena vztahy. Změníte-li jeden nebo více parametrů, ostatní parametry budou automaticky aktualizovány.

Délka  
PM_angle.gif Úhel Relativní vzhledem k mřížce, horizontální 180 °, vertikální 90 °, a pozitivní směr - ve směru proti otáčení hodinových ručiček.

Dodatečné parametry

PM_Start_X_Coordinate.gif Začít souřadnici X  
PM_Start_Y_Coordinate.gif Začít souřadnici Y  
PM_End_X_Coordinate.gif Ukončit souřadnici X  
PM_End_Y_Coordinate.gif Ukončit souřadnici Y  
PM_DeltaX.gif Delta X Rozdíl mezi počátečními a konečnými souřadnicemi X.
PM_DeltaY.gif Delta Y Rozdíl mezi počátečními a konečnými souřadnicemi Y.