Čáry skici

Postup pro narýsování přímky:

 1. Klepněte na ikonu Přímka Tool_Line_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na Nástroje > Entity skici > Přímka.
  Ukazatel změní tvar na pointer_line_2D.gif.
 2. V okně PropertyManageru Vložit přímku pod položkou Orientace vyberte jednu z následujících voleb:
  • Podle skici
  • Vodorovný
  • Svislý
  • Úhel
  Všechny výběry kromě Dle skici zobrazí skupinu Parametry.
 3. V nabídce Možnosti vyberte:
  Volba Popis
  Jako konstrukční Postup pro narýsování přímky:
  &Nekonečná délka Narýsování přímky nekonečné délky
  Středová úsečka Vytvoří symetrickou čáru ze středového bodu úsečky.
  Přidat kóty (jen pro orientaci Úhlová) Zobrazení hodnot délky a úhlu
 4. Pod možností Parametry můžete provádět tyto akce na základě Orientace:
  Vodorovná nebo Svislá Úhel
  Nastavte hodnotu pro Délku . Nastavte hodnotu pro Délku .
    Zadejte hodnotu pro Úhel PM_angle.gif.
 5. Klepněte v grafické ploše a začněte přímku.
  Zobrazí se PropertyManager Vlastnosti přímky.
 6. Dokončete přímku jedním z následujících způsobů:
  • Přetáhněte ukazatel na konec přímky a pusťte.
  • Pusťte tlačítko myši, přesuňte ukazatel na konec přímky a znovu klepněte.
  U orientací Vodorovná, Svislá a Úhlová: když zadáte hodnoty pro Délku a Úhel PM_angle.gif, vytvoří se automaticky přímka s těmito hodnotami.

  sketched_lines_ex.gif
 7. Můžete použít kteroukoli z následujících možností:
  • Upravte čáru pomocí vybraných možností ze skupin v PropertyManageru Upravit čáru pomocí vybraných možností ze skupin v.
   Pokud přímku vytvoříte pomocí Úhlu jako Orientace a zadáte hodnotu pro Úhel PM_angle.gif, můžete úhel upravit za těchto podmínek:
   • Přímka musí mít odkaz na úhlovou kótu.
   • Druhá přímka kóty musí být vodorovná konstrukční čára.
   • Změna musí být provedena během aktuální relace PropertyManageru Vlastnosti přímky.
  • Pokračujte v rýsování pomocí vybrané Orientace.
  • Klepnutím na PM_OK.gif nebo poklepáním se vrátíte do PropertyManageru Vložit přímku, kde můžete zadat jinou Orientaci nebo Parametry.