Skicování nekonečných přímek

Nekonečnou přímku nelze převést na úsečku. Úsečku však lze převést na nekonečnou přímku.

Postup vytvoření nekonečných přímek:

 1. Klepněte na Přímka Tool_Line_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje > Entity skici > Přímka.
 2. Ve správci PropertyManager Vložit přímku:
  1. V poli Orientace vyberte danou orientaci.
  2. V nabídce Možnosti vyberte Nekonečná délka.
 3. Klepnutím načrtněte jednu nebo více čar.
 4. Ve správci PropertyManager Vlastnosti čáry proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pod položkou Možnosti vyberte Jako konstrukční.
  • Pod položkou Parametry nastavte hodnotu pro Úhel PM_angle.gif (pokud jste vybrali Podle skici nebo Úhlovou jako Orientaci).
 5. Klepnutím na tlačítko PM_OK.gif se vraťte do správce PropertyManager Vložit přímku, kde můžete změnit nastavení nebo ukončit skicu.