Připojit k vlastnosti

K entitě textu ve skice můžete připojit hodnotu vlastnosti dokumentu, uživatelské vlastnosti nebo vlastnosti určité pro konfiguraci. Vlastnosti můžete také připojit k řádkům v tabulce kusovníku. Pokud se hodnota vlastnosti změní, změní se automaticky i připojený text.

Návod na připojení textu skici k vlastnosti:

Otevřete PropertyManager Text skici a klepněte na tlačítko Připojit k vlastnosti Tlačítko properties_link.png.
  • Pro spojení s existující vlastností vyberte vlastnost z rozbalovacího seznamu.
  • Pokud vyberete vlastnost data, můžete vybrat formát Dlouhé datum nebo Krátké datum a dále, jestli se zobrazí čas (vyberte Zobrazit čas) nebo pouze datum (odstraňte Zobrazit čas).
  • Novou vlastnost vytvoříte klepnutím na Vlastnosti souboru.

Připojený text je hodnota přidružená k vlastnosti, ke které je připojená.