PropertyManager Vložit přímku – 2D

Umožňuje načrtnout více 2D čar. Pro každou 2D přímku, kterou načrtnete, můžete zvolit různé kombinace nastavení v nabídce Orientace,, Možnosti nebo Parametry.

Postup otevření správce PropertyManager Vložit přímku:

Ve skice klepněte na ikonu Přímka Tool_Line_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na nabídku Nástroje > Entity skici > Přímka.

Orientace

Podle skici Používáte-li metodu klepnout-přetáhnout, naskicujte přímku v libovolném směru a poté pusťte tlačítko myši.

Používáte-li metodu poklepání, můžete skicovat přímky v libovolném směru až do doby, kdy poklepete myší.

Vodorovná Naskicujte vodorovnou přímku. Proces skicování ukončíte puštěním tlačítka myši.
Svisle Naskicujte svislou přímku. Proces skicování ukončíte puštěním tlačítka myši.
Úhel Naskicujte přímku pod určitým úhlem. Proces skicování ukončíte puštěním tlačítka myši. Velikost úhlu se počítá od vodorovné osy.

Možnosti

Všechny čtyři orientace přímky v nabídce Orientace umožňují vybrat jednu z následujících položek v nabídce Možnosti:

Jako konstrukční Vytvoří konstrukční přímku.
Nekonečná délka Vytvoří přímku o nekonečné délce, kterou můžete později oříznout.
Středová úsečka Vytvoří symetrickou čáru ze středového bodu úsečky.

Parametry

Tato nabídka se objeví, pokud vyberete kteroukoli orientaci kromě Dle skici.
Některé volby v nabídce Orientace a položka Nekonečná délka v nabídce Možnosti potlačí nastavení rychlých zachytávání.
Pro níže uvedené Orientace jsou k dispozici různé Parametry.
Vodorovná a Svislá

Délka

Vytvoří vodorovnou nebo svislou úsečku o dané délce.

Přidat kóty

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit kótu.

Úhel

Délka

Vytvoří přímku pod určitým úhlem o této délce.

Úhel PM_angle.gif

Vytvoří přímku pod zadaným úhlem.

Přidat kóty

Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit kótu.

Po načrtnutí přímky se PropertyManager Vložit přímku změní na PropertyManager Vlastnosti přímky. Poté můžete pokračovat v rýsování se stejným nastavením Orientací. Chcete-li změnit nastavení Orientaci,, Možnosti nebo Parametry,, vraťte se kliknutím na PM_OK.gif do PropertyManageru Vložit přímku.