Kuželosečky

Pomocí nástroje Kuželosečky Tool_Conic_Sketch.png můžete kreslit kuželosečky řízené koncovými body a hodnotou Rho. V závislosti na hodnotě Rho může křivka být eliptická, parabolická nebo hyperbolická.

Kuželosečky mohou odkazovat na stávající skicu nebo geometrii modelu, anebo mohou být samostatnými entitami. Křivku můžete okótovat řídící kótou; ve výsledné kótě se potom zobrazí hodnota Rho. Kuželosečka obsahuji i hodnotu poloměru křivosti.
wn2013_conic_example1.png wn2013_conic_example2.png
Skica kuželosečky odkazující na stávající geometrii Náhled rotační skici
wn2013_conic_example3.png
Hotový model