PropertyManager Kuželosečka

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Když na seznamu vyberete vazbu, v grafické ploše se zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Program zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená, Podurčená atd.).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.
Automatická tečnost Tato možnost použije tečné vztahy na každý koncový bod křivky a vybere nejvyšší vrchol křivky.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definovat tak parabolu, pokud není omezena vztahy. Změníte-li jeden nebo více parametrů, ostatní parametry budou automaticky aktualizovány.

PM_Start_X_Coordinate_Parabola.gif Začít souřadnici X  
PM_Start_Y_Coordinate_Parabola.gif Začít souřadnici Y  
PM_End_X_Coordinate_Parabola.gif Ukončit souřadnici X  
PM_End_Y_Coordinate_Parabola.gif Ukončit souřadnici Y  
PM_Apex_X_Coordinate_Parabola.gif Rameno – souřadnice X Určuje hodnotu X pro výšku křivky. Výška se měří od koncových bodů na vrcholu křivky.
PM_Apex_Y_Coordinate_Parabola.gif Rameno – souřadnice Y Určuje hodnotu Y pro výšku křivky. Výška se měří od koncových bodů na vrcholu křivky.
pm_top_vertex_x_coordinate.gif Horní vrchol – souřadnice X Určuje hodnotu X pro průsečík tečen vedený koncovými body křivky.
pm_top_vertex_y_coordinate.gif Horní vrchol – souřadnice Y Určuje hodnotu Y pro průsečík tečen vedený koncovými body křivky.
pm_rho.gif Rho Určuje poměr výšky křivky k výšce jejího vrcholu.
PM_Radius.gif Poloměr křivosti v rameni Určuje poloměr křivosti v bodu ramene podél křivky.