Oblouky

Můžete skicovat následující typy oblouků:
Typy oblouku Nástroj Vlastnosti oblouku
Středový oblouk Tool_Centerpoint_Arc_Sketch.png Skicuje oblouk ze středu, počátečního bodu a koncového bodu.
Tečný oblouk Tool_Tangent_Arc_Sketch.gif Skicuje oblouky, jež jsou tečné k entitám skici.
Oblouk třemi body Tool_3_Point_Arc_Sketch.png Skicuje oblouky zadáním tří bodů (počátečního, koncového a středového).
Aplikace SOLIDWORKS používá posledně použitý typ oblouku jako výchozí.

Zpřístupnění nástrojů pro tvorbu oblouků:

  • Záložka . Klepnutím na okno CommandManager . Klepněte na CommandManager vyberete nástroj pro tvorbu oblouků z plovoucího nástroje a vyberte nástroje pro tvorbu oblouků z plovoucího nástroje Tool_Centerpoint_Arc_Sketch.png.
  • Nabídka. Klepněte na položku nabídky Nástroje > Entity skici a vyberte nástroje pro tvorbu oblouků.
  • Oblouk PropertyManager. Změňte na jiné nástroje pro tvorbu oblouků ze správce Oblouk PropertyManager.