Drážky

Skicovat lze tyto typy drážek:
Typ drážky Nástroj Vlastnosti
Rovná drážka Načrtne rovnou drážku s použitím dvou koncových bodů.
Středová rovná drážka Načrtne rovnou drážku ze středového bodu.
Oblouková drážka třemi body Načrtne obloukovou drážku s použitím tří bodů na oblouku.
Středová oblouková drážka Načrtne obloukovou drážku s použitím středového bodu poloměru oblouku a dvou koncových bodů.

Přístup k nástrojům pro drážky:

  • Záložka . Kliknutím do CommandManageru . Klepněte na CommandManager můžete z plovoucího nástroje a vyberte nástroje drážky z plovoucího nástroje vybrat nástroje pro drážku.
  • Nabídka. Klepněte na Nástroje > Entity skic pro výběr nástrojů drážky.
  • DrážkaPropertyManager. Změňte nástroje dážky ve PropertyManager Drážka
Program SOLIDWORKS používá naposledy použitý typ drážky jako výchozí. Je také možné použít nástroje drážky (panel nástrojů Skica).