Skicování bodů

Vložte body do skic a výkresů.

Postup pro vytvoření bodů skici:

  1. Klepněte na tlačítko Bod (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Bod.
    Ukazatel se změní na Pointer_Point.gif.
  2. Klepnutím v grafické ploše umístěte daný bod.
    Nástroj Bod zůstane aktivní, takže můžete vložit více bodů.