Odstranění bodů skici

Pokud odstraníte bod skici vytvořený s použitím nástroje Segment, zbývající body se aktualizují tak, aby se zachovaly rovnoměrné rozestupy podél entity skici.

Postup odstranění bodů skici:

  1. Otevřete skicu, na kterou jste předtím použili nástroj Segment a vytvořili body skici.
    Skica musí být vytvořená v SOLIDWORKS 2016 nebo novější verzi.
  2. Odstraňte bod skici.
    Rozestupy zbývajících bodů skici se přizpůsobí, aby měly všechny body stejnou délku podél entity skici.