Úpravy bodů skici

Máte možnost změnit počet bodů skici vytvořených pomocí nástroje Úsek.

Body skici upravíte takto:

  1. Otevřete skicu, na kterou jste předtím použili nástroj Úsek .

    Skica musí být vytvořena ve verzi SOLIDWORKS 2016 nebo novější.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu vztahu Ekvidistantní a vyberte možnost Upravit body segmentu.
  3. V PropertyManageru upravte nastavení Počet instancí a klikněte na .
    Skica se aktualizuje podle zadaného počtu úseků.