Kružnice

Můžete skicovat následující typy kružnic:

Typ kružnice Nástroj Vlastnosti kružnice
Kružnice Tool_Circle_Sketch.gif Naskicuje kružnice okolo středu.
Obvodová kružnice Tool_Perimeter_Circle_Sketch.gif Naskicuje kružnice na základě obvodu.
Aplikace SOLIDWORKS používá naposledy použitý typ kružnice jako výchozí.

Zpřístupnění nástrojů pro tvorbu kružnic:

  • Skica. Klepnutím na okno CommandManager nástroje Skica vyberete nástroje kružnice z plovoucího nástroje Kružnice Tool_Perimeter_Circle_Sketch.gif.
  • Nabídka. Klepněte na položku nabídky Nástroje > Entity skici a vyberte nástroje pro tvorbu kružnic.
  • Kružnice PropertyManager. Změňte na jiné nástroje pro tvorbu kružnic ze správce PropertyManager Kružnice.