PropertyManager 3D kružnice

PropertyManager 3D kružnice určuje vlastnosti 3D kružnice.

Chcete-li vytvořit 3D kružnici, proveďte jednu z následujících operací:

  • Klepněte na ikonu Kružnice nebo na nabídku Obvodová kružnice
  • Klepněte na ikonu 3D skica nebo na nabídku 3D skica na rovině

Existující vazby

Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definovat tak kružnici, pokud není omezena vztahy. Změníte-li jeden nebo více parametrů, ostatní parametry budou automaticky aktualizovány.

Souřadnice střed X
Souřadnice střed Y
Vystředit souřadnici Z
Poloměr