PropertyManager Kružnice

Určuje vlastnosti naskicované obvodové nebo středové kružnice.

Jak otevřít správce PropertyManager Kružnice:

V otevřené skice vyberte kružnici.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

K vybrané entitě můžete přidat vztahy. Seznam obsahuje jen ty vazby, které jsou možné pro vybranou entitu.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definovat tak kružnici, pokud není omezena vztahy.

Vyberte možnost Tvorba kružnice ze středu zadejte hodnoty pro:

PM_Center_X_Coordinate.gif Souřadnice střed X
PM_Center_Y_Coordinate.gif Souřadnice střed Y
PM_Radius.gif Poloměr