Skicování kuželoseček

Chcete-li narýsovat kuželosečku, postupujte takto:

 1. Klepněte na ikonu Kuželosečky Tool_Conic_Sketch.png (panel nástrojů Skica) nebo na nabídku Nástroje > Entity skici > Kuželosečky .
  Ukazatel změní tvar na pointer_conic_sketch.png.
  Jestliže kliknete na položku Automatická tečnost ve správci PropertyManager Kuželosečka, můžete přeskočit krok 4. Je-li tato možnost aktivní, použije nástroj Kuželosečka tečnost na každý koncový bod a vybere nejvyšší vrchol křivky.
 2. V grafické ploše klepněte na první koncový bod kuželosečky, jak ukazuje obrázek.
  conic_ex1.png
 3. Klepněte na druhý koncový bod, jak ukazuje obrázek.
  conic_ex2.png
 4. Přetáhněte ukazatel a klepnutím zadejte vrchol kuželosečky.
  conic_ex2a.gif
 5. Přetáhněte ukazatel a klepnutím zadejte hodnotu Rho.
  Při pohybu kurzoru se hodnota Rho kuželosečky postupně mění.
  conic_ex5.gif
  Zobrazí se referenční body pro rameno a horní vrchol křivky.
  conic_ex6.png