Skicování obdélníků s počátkem ve středu

Postup skicování obdélníků s počátkem ve středu:

  1. Klepněte na tlačítko Obdélník s počátkem ve středu Tool_Center_Rectangle_Sketch.gif.
  2. V grafické ploše:
    1. Klepnutím definujte střed.
    2. Přetažením naskicujte obdélník a osy.
    3. Uvolněním nastavte čtyři rohy.
  3. Klepněte na tlačítko PM_OK.gif.