Změna vlastností jednotlivých čar v obdélnících

Postup pro změnu vlastností jednotlivé čáry v obdélníku:

V otevřené skice vyberte čáru a upravte vlastnosti ve správce PropertyManager Vlastnosti přímky.