PropertyManager Obdélník

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Klepněte na nástroj Obdélník na panelu nástrojů Skica nebo v nabídce Nástroje > Entity skici.

Typ obdélníku

Zvýrazní vybraný obdélník.

PM_rectangle_Rectangle.gif Rohový obdélník Skicuje standardní obdélníky.
PM_rectangle_Center_Rectangle.gif Obdélník s počátkem ve středu Naskicuje obdélník obsahující středový bod.
PM_rectangle_Rectangle_at_Angle.gif 3bodový obdélník z rohu Naskicuje obdélník pod vybraným úhlem.
PM_rectangle_Center_3_Point_Rectangle.gif 3 bodový obdélník ze středu Naskicuje obdélník se středem pod vybraným úhlem.
PM_rectangle_Parallelogram.gif Rovnoběžník Skicuje standardní rovnoběžníky.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vazby Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Výběrem vztahu ze seznamu zvýrazněte popis v grafické ploše.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určený,, Podurčený atd.).

Přidat vazby

Vypíše dostupné vazby, které lze přidat do vybrané entity.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entity na konstrukční geometrii.
Přidat konstrukční čáry

Z rohů

Přidá osy z rohu do rohu.

Ze středových bodů

Přidá osy ze středového bodu úseček.

Parametry

Zobrazí souřadnice koncových bodů, které definují čtyři uzavřené lineární entity.

Všechny obdélníky obsahují čtyři sady koncových bodů a:

PM_Center_X_Coordinate.gif Souřadnice X
PM_Center_Y_Coordinate.gif Souřadnice Y

Obdélník s počátkem ve středu PM_rectangle_Center_Rectangle.gif a 3bodový obdélník ze středu PM_rectangle_Center_3_Point_Rectangle.gif také obsahuje:

PM_Center_X_Coordinate.gif Souřadnici X středového bodu
PM_Center_Y_Coordinate.gif Souřadnici Y středového bodu