Vytváření křivky vyjádřené rovnicí

Postup při vytvoření křivky řízené rovnicí:

 1. Na panelu nástrojů Skica klikněte na plovoucí položku Splajn a vyberte položku Křivka řízená rovnicí nebo klikněte nabídku Nástroje > Entity skici > Křivka řízená rovnicí.
 2. Pod položkou Typ rovnice vyberte Explicitní nebo Parametrická.
  3D skici podporují jen parametrické rovnice.
 3. Pod položkou Rovnice určete rovnici křivky, kde:
  • Y je funkcí X (explicitní rovnice).
   x^3/"D1@Skica5"
   Můžete použít kteroukoli z funkcí podporovaných v dialogovém okně Rovnice. Příklad:
   2*(x + 3*sin(x))
  • X, Y a Z jsou funkce T (parametrické rovnice). Příklad:

   Nechť x je definováno: sin(t)

   Nechť y je definováno: cos(t)

   For t1 = 0 a t2 = pi, výsledkem je polokružnice. (Uzavřená geometrie není povolena.)

   Z je jen pro 3D skici.

 4. Pod položkou Parametry určete rozmezí hodnot pro X (explicitní rovnice) nebo T (parametrické rovnice), kde 1 je počáteční bod a 2 je koncový bod (například X1 = 0 a X2 = 2*pi).
  Klepnutím na uzamkněte nebo odemkněte umístění počátečního či koncového bodu na křivce:
  • (zamknuto): Počáteční nebo koncový bod je upevněn.
  • Tlačítko lock.png (odemknuto): Počáteční a koncový bod můžete přetáhnout podél křivky.
 5. Klepněte na .
  Křivka definovaná rovnicí se objeví ve skice.