PropertyManager Polygon

PropertyManager Mnohoúhelník určuje následující vlastnosti naskicovaných mnohoúhelníků.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

V otevřené skice proveďte jednu z následujících operací:

  • Vyberte jednu ze stran mnohoúhelníku a klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje skici > Upravit mnohoúhelník.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na stranu mnohoúhelníku a vyberte Upravit mnohoúhelník.

Existující vazby

Pro polygony neexistují žádné vztahy.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Vztahy je možné přidat pouze k bodům a čarám náležícím polygonům.

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.

Parametry

Můžete zadat jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definovat tak polygon. Změníte-li jeden nebo více parametrů, ostatní parametry budou automaticky aktualizovány.

poly_num.png Počet stran Nastaví počet stran polygonu. Polygon může mít od 3 do 40 stran.
  Vepsaná kružnice Program zobrazí kružnici vepsanou v polygonu a definuje tak jeho velikost. Kružnice je konstrukční geometrie.
  Opsaná kružnice Program zobrazí opsanou kružnici uvnitř polygonu a definuje tak jeho velikost. Kružnice je konstrukční geometrie.
PM_Center_X_Coordinate_Polygon.gif Souřadnice střed X Program zobrazí souřadnici X pro střed polygonu.
PM_Center_Y_Coordinate_Polygon.gif Souřadnice střed Y Zobrazí souřadnici Y středu mnohoúhelníku.
PM_Circle_Diameter_Polygon.gif Průměr kružnice Zobrazí průměr vepsané nebo opsané kružnice.
PM_angle.gif Úhel Zobrazí úhel otáčení.
  Nový mnohoúhelník Umožní vytvořit jiný polygon.