Změna vlastností mnohoúhelníku

Postup pro úpravu mnohoúhelníku:

  1. V otevřené skice proveďte jednu z následujících operací:
    • Vyberte jednu ze stran mnohoúhelníku a klepněte na položku nabídky Nástroje > Nástroje skici > Upravit mnohoúhelník.
    • Klepněte pravým tlačítkem myši na stranu mnohoúhelníku a vyberte Upravit mnohoúhelník.
  2. Mnohoúhelník změňte ve správci PropertyManager Mnohoúhelník.