Ovladače prostoru

Ve 3D skicování grafický ovladač prostoru slouží k zachování orientace, když skicujete na několika rovinách. Ovladač prostoru se zobrazí, jakmile je na vybrané rovině definován první bod entity skici. Pomocí ovladače prostoru můžete vybrat osu, podél níž budete skicovat.

Při skicování na 3D rovině se nezobrazí žádný grafický asistent, protože vytváříte 3D skicu v 2D prostoru.
Ve výchozím nastavení skicujete relativně vzhledem k výchozím souřadnému systému modelu. Chcete-li se přepnout do jiné z dalších dvou výchozích rovin, klepněte na skicovací nástroj a stiskněte tlačítko Ucho. Zobrazí se počátek aktuální roviny skici.
space_handle_3D_sketch.gif