Vytvoření bodů skici ve 3D skicách

Do 3D skic můžete vkládat body.

Postup pro vytvoření bodů skici ve 3D skice:

 1. Klepnutím na tlačítko 3D skica Tool_3D_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na položku nabídky Vložit > 3D skica otevřete 3D skicu.
  V nových dílech se pohled změní na Izometrický.
 2. Klepněte na tlačítko Bod Tool_Point_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Bod.
 3. Klepnutím v grafické ploše umístěte daný bod.
  Zobrazí se PropertyManager Bod.

  Nástroj Bod zůstane aktivní, takže můžete vložit více bodů.

  Chcete-li změnit vlastnosti bodu v 3D skice, vyberte tento bod a upravte jeho vlastnosti ve správci PropertyManager Bod.