Souřadné systémy v 3D skicách

Při vytváření 3D skici ve výchozím nastavení skicujete relativně vzhledem k výchozímu souřadnému systému modelu. Chcete-li se přepnout do jiné z dalších dvou výchozích rovin, klepněte na požadovaný skicovací nástroj a stiskněte klávesu Tab. Zobrazí se počátek aktuální roviny skici.

Pokud orientujete model podél standardního pohledu, když stisknete klávesu Tab, model zůstane ve stejné rovině.

3D skici můžete také vytvářet pomocí roviny 3D skici.

Chcete-li změnit souřadný systém své 3D skici, klepněte na požadovaný skicovací nástroj, přidržte klávesu Ctrl a klepněte na rovinu, rovinnou plochu či na souřadný systém definovaný uživatelem.

Pokud vyberete rovinu nebo rovinnou plochu, roviny 3D skici se otočí tak, aby rovina XY skici byla zarovnaná s vybranou položkou.

Pokud vyberete souřadný systém, otočí se roviny 3D skici tak, aby rovina XY skici byla paralelní s rovinou XY souřadného systému.