Možnosti 3D skicování

Omezení ve 3D skicování

Při skicování ve 3D prostoru můžete přichytávat entity k hlavním směrům, X, Y nebo Z a na směry Podél X, Podél Y a Podél Z budou aplikována příslušná omezení. Jedná se o omezení v globálním souřadném systému.

Při skicování na rovině můžete přichytávat entity k vodorovnému nebo svislému směru na rovině a na směry Vodorovný a Svislý budou aplikována příslušná omezení. Jedná se o omezení roviny, rovinné plochy atd.

Roviny

Při práci ve 3D skice můžete přidávat roviny. Atributy 3D rovin jsou následující:

  • Určit Roviny mohou být plně určené, přeurčené nebo podurčené.
  • Vztahy Máte následující možnosti:
    • Přidat či odebrat vztahy k rovinám.
    • Pomocí vztahů můžete umístit jinou geometrii nebo umístit rovinu.
  • Přesunout Roviny můžete přetažením přesouvat, měnit jejich velikost tažením za ovladače v rozích a otáčet je pomocí středových ovladačů.
  • Aktivovat Poklepáním aktivujete rovinu.

Při používání nástroje Rapid Sketch s libovolným otevřeným skicovacím nástrojem software vytvoří rovinu na vybrané rovinné ploše.

Zobrazit

Ve správci PropertyManager Vlastnosti můžete skrýt kóty, vztahy nebo roviny.

Při skicování ve 2D režimu na 3D rovině jsou entity, které se nenachází na aktivní rovině skici, tlumeny.

Vztahy a kóty, které se nevztahují k rovině nebo jejímu úseku, jsou skryty.

Osový kříž skicáře

Pomocí nástroje Osový kříž skicáře omezte přesouvání entit.