Zobrazení osového kříže skicáře

Postup zobrazení osového kříže skicáře:

Ve 3D skice klepněte pravým tlačítkem v grafické ploše a vyberte příkaz Zobrazit osový kříž Skicáře.