PropertyManager 3DSkica

Chcete-li zobrazit PropertyManager 3DSkica :

  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na tlačítko 3D skica Tool_3D_Sketch.gif nebo na položku nabídky Vložit > 3D skica.
    • Vyberte některou rovinu a klepněte na tlačítko 3D skica na rovině Tool_3D_on_a_Plane.gif nebo na položku nabídky Vložit > 3D skica na rovině.
  2. Výběrem záložky PropertyManager Tab_PropertyManager.gif zobrazte PropertyManager 3D skica.

Roviny

Zde jsou uvedeny roviny, které přidáváte do 3D skici.

Postup vyplnění položky Roviny:

  1. Klepněte na tlačítko Rovina Tool_PLane_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Rovina.
  2. Ve správci PropertyManager Rovina skici se klepnutím na tlačítko PM_OK.gif vrátíte do správce PropertyManager Vlastnosti.

Postup zvýraznění roviny:

  • Vyberte některou z položek v poli Roviny.

Viditelnost

Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat nebo zrušit viditelnost pro:

Roviny Není-li toto políčko zaškrtnuto, bude pouze skryta identifikace roviny.

Obrysy roviny jsou viditelné vždy.

Aktivace roviny se vždy zapne poklepáním na obrys roviny.

Kóty Vyberte nebo zrušte výběr řízených nebo řídicích kót.
Vztahy Vyberte nebo zrušte výběr stávajících nebo přidaných vztahů.

Nastavení viditelnosti se použije na všechny entity skici.