Úprava geometrie pomocí osového kříže

Osový kříž lze přesunout pro úpravu geometrie dvěma způsoby: