PropertyManager Rovina 3D skici

Do 3D skic můžete přidat roviny a usnadnit si tak skicování a přidávání vztahů mezi entitami skici.

Po přidání roviny a její aktivaci si můžete zobrazit její vlastnosti a vytvořit skicu.

Pomocí nástroje 3D skica Tool_3D_Sketch.gif otevřete skicu na výchozí přední rovině v izometrickém pohledu. Pomocí nástroje 3D skica na rovině Tool_3D_on_a_Plane.gif otevřete skicu na předem vybrané rovině v pohledu Kolmo na.

Aplikace 3D skicovacích rovin

Postup přidání roviny 3D skici:

 1. Klikněte na možnost 3D skica (panel nástrojů Skica) nebo Vložit > 3D skicu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Kliknutím na možnost Rovina (panel nástrojů Skica) nebo Nástroje > Entity skici > Rovina zobrazte správce Rovina skici PropertyManager.
   Dostupné vztahy zobrazené v oblasti První, Druhý a Třetí odkaz jsou založeny na stávající geometrii.
  • Ze stromu FeatureManager vyberte rovinu a klikněte na možnost Rovina 3D skici (panel nástrojů Skica) nebo Vložit > Rovinu 3D skici.
  Software přidá 3D skicu na rovině do grafické plochy. Na rovině 3D skici můžete vytvořit 3D skicu.

Přidání rovin pomocí odkazů

U stávající geometrie můžete přidat rovinu prostřednictvím odkazů na entity, které jsou k dispozici. Pro dosažení požadovaného výsledku můžete použít libovolný počet odkazů.

Chcete-li přidat rovinu s použitím odkazů:

První odkaz:

 1. Vyberte entitu skici nebo jinou rovinu jako referenční rovinu pro umístění roviny 3D skici.
  add_plane_to_3D_sketch02.gif
 2. Vyberte vztah.
  Používáte-li k vytvoření skici rovinu 3D skici, nemůžete vybrat danou rovinu jako odkaz.

  Druhý odkaz:

 3. Je-li to potřeba, vyberte entitu skici nebo jinou rovinu jako referenční rovinu pro umístění roviny 3D skici.
  add_plane_to_3D_sketch03.gif
 4. Vyberte vztah.

  Třetí odkaz:

 5. Je-li to potřeba, vyberte entitu skici nebo jinou rovinu jako referenční rovinu pro umístění roviny 3D skici.
  add_plane_to_3D_sketch04.gif
 6. Vyberte vztah.
 7. Klepnutím na tlačítko PM_OK.gif zavřete PropertyManager a vraťte se do správce PropertyManager Vlastnosti.