Menedżer właściwości PropertyManager Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych

Domyślnie początek układu współrzędnych bloku jest wyrównany z orientacją elementu szkicu. Opcja Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych służy do zmiany orientacji układu współrzędnych szkicu lub bloku, kiedy ich orientacja nie jest pożądana.

Przykład orientacji początku układu współrzędnych bloku
align_grid-origin01.gif align_grid-origin02.gif
align_grid-origin03.gif
Początek układu współrzędnych szkicu Początki układów współrzędnych bloku

Można zmienić orientację i lokalizację początku układu współrzędnych dla bloków i szkiców, które są naszkicowane na ścianie modelu lub na płaszczyznach.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

W szkicu kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Wyrównaj > Wyrównaj siatkę/początek układu współrzędnych.

Wybory

Lokalizacja początku układu współrzędnych szkicu Wybierz wierzchołek lub punkt.
  Oś X lub Oś Y Wybrać liniowy element szkicu.
PM_flip_radiate_direction.gif   Kliknąć, aby odwrócić orientację początku układu współrzędnych o 180°.
  Zmień tylko lokalizację początku układu współrzędnych. Przenosi tylko lokalizację początku układu współrzędnych.
  Zmień lokalizację wszystkich elementów szkicu Przenosi lokalizację szkicu w oparciu o zmianę lokalizacji:
  • Tylko początku układu współrzędnych szkicu
  • Tylko Osi-X lub Osi-Y
  • Zarówno początku układu współrzędnych szkicu jak i Osi X lub Osi Y
Przykład Zmiany lokalizacji wszystkich elementów szkicu:
sketch_origin_relocate_sketch01.gif sketch_origin_relocate_sketch02.gif
Oryginalny początek układu współrzędnych szkicu Początek układu współrzędnych po zmianie lokalizacji
sketch_origin_relocate_sketch03.gif sketch_origin_relocate_sketch04.gif
Wybrana oś X Elementy szkicu po zmianie lokalizacji (nowy początek układu współrzędnych i oś)