Przenieś, Kopiuj, Obróć, Skaluj lub Rozciągaj elementy

Przenoszenie, kopiowanie, wymienić, obracać, skalować lub rozciągać elementy w szkicach i rysunkach przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Przenieś-Kopiuj-Obróć-Skaluj-Rozciągaj.

Operacje Przenieś i Kopiuj nie tworzą relacji. Aby utworzyć relacje musimy dodać relacje.

Przykłady:

Przenieść elementy szkicu move_sketch_entities.gif
Skopiuj elementy szkicu copy_sketch_entities.gif
Obracanie elementów szkicu rotate_sketch_01.gif
  rotate_sketch_02.gif
Skalowane elementy szkicu Opcja Kopiuj nie jest zaznaczona:
scale_entities_nocopy.gif
 
Opcja Kopiuj została wybrana z opcją Liczbą kopii ustawioną na 1:
scale_entities_copyone.gif