Odsunięcie elementów

Możemy odsuwać jeden lub więcej elementów, wybrane krawędzie modelu lub ściany modelu o określoną odległość. Możemy na przykład odsuwać elementy szkicu takie jak splajny lub łuki, zestawy krawędzi modelu, pętle, itd.

Możemy odsuwać skończone linie, łuki i splajny. Nie możemy odsuwać dopasowanych splajnów, poprzednio odsuniętych splajnów ani elementów, które spowodowałyby samo-przecinającą się geometrię.

Jeżeli pierwotny element ulegnie zmianie, to odsunięty element również się zmieni kiedy przebudujemy model.