Zastępowanie elementów szkicu

Polecenie Zastąp element pozwala zastąpić jeden element szkicu innym bez przerywania dalszych odniesień (chyba że dalsze odniesienia wymagają tego samego typu geometrii, np. wiązania). Na przykład, jeżeli zastąpimy linię splajnem, dalsze operacje, które mają odniesienia do ścian utworzonych przez ten splajn, będą prawidłowo przebudowane.

Po usunięciu elementu szkicu i zastąpieniu go często zachodzi potrzeba utworzenia nowego zestawu odniesień. W przypadku użycia polecenia Zastąp element nowy element dziedziczy odniesienia z poprzedniego i nie trzeba ich odtwarzać. Podczas wymiany, można również zmienić dziedziczone odniesienia i dodawać nowe.

Można modyfikować tylko jeden element na raz.