Dynamiczne lustro elementów szkicu

Wybrać narzędzie Dynamiczne lustro elementów, aby najpierw wskazać element, względem którego zostanie wykonane odbicie lustrzane, a następnie naszkicować elementy do odbicia lustrzanego.

Aby wykonać odbicie lustrzane już istniejących elementów szkicu, wybrać narzędzie Lustro elementów.
Aby wyświetlić ten menedżer właściwości PropertyManager, należy w otwartym szkicu kliknąć Dynamiczne lustro elementów Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic).
Można tworzyć lustro szkiców dwuwymiarowych (2D) lub szkiców trójwymiarowych (3D) na płaszczyznach szkicu.
Odbicia lustrzanego szkiców można dokonywać względem poniższych elementów:
 • Linie środkowe
 • Linie
 • Krawędzie liniowe modelu
 • Krawędzie liniowe na rysunkach
Aby dokonać odbicia lustrzanego względem liniowej krawędzi rysunku, elementy szkicu do odbicia lustrzanego muszą leżeć wewnątrz granicy rysunku.
mirror_about_drawing_edge01.gif mirror_about_drawing_edge02.gif
W trakcie szkicowania elementów, tworzone są ich odbicia lustrzane względem uprzednio wybranego elementu szkicu. Ograniczenia Dynamicznego lustra elementów:
 • Nie można dokonywać odbicia lustrzanego już istniejących elementów szkicu.
 • Wynik końcowy zawiera zarówno pierwotne elementy szkicu, jak i elementy odbicia lustrzanego.
dynamic_mirror_entities_select.gif dynamic_mirror_entities_sketch.gif
Wybrać element szkicu względem którego nastąpi odbicie lustrzane. Powstanie odbicie lustrzane tylko nowo naszkicowanych elementów.

Odbijanie w lustrze elementów szkicu podczas ich szkicowania

Aby utworzyć lustro elementów podczas ich szkicowania, należy:

 1. Wybrać linię lub krawędź modelu w otwartym szkicu.
 2. Kliknąć Dynamiczne lustro elementów Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Dynamiczne lustro.
  Symbole symetrii pojawią się na obydwu końcach linii lub krawędzi.
 3. Utworzyć elementy szkicu, które chcemy odbić w lustrze. Odbicie lustrzane elementów będzie tworzone podczas gdy są one szkicowane.
 4. Aby wyłączyć odbijanie w lustrze, ponownie kliknąć Dynamiczne lustro elementów Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif.