Okno dialogowe Modyfikuj szkic

Możemy użyć narzędzia Modyfikuj szkic, aby przenieść, obrócić lub skalować cały szkic. Aby przenieść, obrócić, skalować lub kopiować pojedyncze elementy szkicu, należy użyć narzędzi elementów Przenieś Obróć Skaluj lub Kopiuj.