Ustawianie uskoków w liniach szkicu

Możemy wstawiać uskoki w liniach szkiców na szkicach dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) w dokumentach części, złożeń i rysunków. Linie z uskokami są automatycznie powiązane tak, by były równoległe lub prostopadłe do pierwotnej linii szkicu.

Możemy przeciągać i wymiarować linie z uskokami.

sketch_jog_2D_ex.gif sketch_jog_3D_ex.gif

Uskoki z wymiarami w dwuwymiarowej (2D) linii szkicu.

Uskoki w trójwymiarowych (3D) liniach szkicu na różnych płaszczyznach.

Aby utworzyć uskoki w linii szkicu, należy:

  1. W otwartym szkicu z linią lub w rysunku z naszkicowaną linią, kliknąć Linia z uskokiem Tool_Jog_Line_Explode_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic rozstrzelenia lub kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Linia z uskokiem.
  2. Kliknąć linię, aby rozpocząć uskok.
  3. Przemieścić wskaźnik, aby wyświetlić podgląd szerokości i głębokości uskoku.
    W szkicach trójwymiarowych (3D), aby zmienić płaszczyznę uskoku, należy nacisnąć klawisz Tab.
  4. Kliknąć ponownie aby dokończyć uskok.
    Narzędzie Linia uskoku pozostaje aktywna, dlatego możliwe jest wstawienie następnych uskoków.