Napraw szkic

Narzędzie Napraw szkic znajduje błędy szkicu, a w niektórych przypadkach naprawia je.

Aby otworzyć narzędzie Napraw szkic, należy:

Kliknąć Narzędzia > Narzędzia szkicu > Napraw szkic.

Narzędzie Napraw szkic automatycznie koryguje:
  • Niewielkie elementy szkicu (elementy, których długość łańcucha jest mniejsza od dwukrotnej maksymalnej wartości przerwy)

    Narzędzie Napraw szkic usuwa je ze szkicu.

  • Zachodzenie łuków i linii szkicu na siebie

    Narzędzie Napraw szkic scala je w pojedynczy element.

Narzędzie Napraw szkic podświetla następujące błędy i podaje opisy błędów:
  • Przerwy lub zachodzenia elementów szkicu mniejsze od maksymalnej wartości przerwy określonej w narzędziu Napraw szkic
    Przerwy lub zachodzenia na siebie większe od tej wartości są uznawane za zamierzone.
  • Dowolny punkt wspólny dla trzech lub więcej elementów

W przypadku znalezienia błędów tego typu, można je naprawić w szkicu.

Okno dialogowe Napraw szkic

  Pokazywanie przerw mniejszych niż Wartość maksymalna, jaka odróżnia przerwę od błędu zachodzenia na siebie. Większe wartości przerwy lub zachodzenia na siebie są uznawane za zamierzone.
Odśwież Uruchamia ponownie narzędzie Napraw szkic. Jeżeli szkic został zaktualizowany, należy kliknąć Odśwież, aby zweryfikować, czy poprzednie błędy zostały naprawione lub znaleźć nowe błędy.
Wstecz Przejście do innego błędu.
Dalej
Ukryj szkło powiększające Przełącza szkło powiększające podświetlające błąd w szkicu.
Pokaż szkło powiększające