Krzywe przecięcia

Krzywa przecięcia Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif otwiera szkic i tworzy naszkicowaną krzywą w następujących typach przecięć:
 • Płaszczyzna i powierzchnia lub ściana modelu.
 • Dwie powierzchnie.
 • Powierzchnia i ściana modelu.
 • Płaszczyzna i cała część.
 • Powierzchnia i cała część.
Możemy użyć wynikowy szkic krzywej przecięcia w taki sam sposób, w jaki używamy dowolnej innej krzywej szkicu, włączając następujące zadania:
 • Zmierzyć grubość w różnych przekrojach poprzecznych części.
 • Utworzyć ścieżki wyciągnięcia po ścieżce, które reprezentują przecięcie płaszczyzny i części.
 • Utworzyć przekroje z importowanych brył, aby stworzyć części parametryczne.
Aby użyć naszkicowanej krzywej do wyciągnięcia operacji, otwierany szkic musi być szkicem dwuwymiarowym (2D). Inne zadania można wykonywać używając szkicu trójwymiarowego (3D).
 • Aby otworzyć szkic dwuwymiarowy (2D), należy w pierwszej kolejności wybrać płaszczyznę, a następnie kliknąć Krzywa przecięcia.
 • Aby otworzyć szkic trójwymiarowy (3D), należy w pierwszej kolejności kliknąć Krzywa przecięcia, a następnie wybrać płaszczyznę.

Szkicowanie krzywych przecięcia

Krzywych przecięcia możemy użyć do pomiaru grubości przekroju poprzecznego części.

Aby zmierzyć grubość przekroju poprzecznego części, należy:

 1. Przy otwartej części kliknąć Krzywa przecięcia Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Krzywa przecięcia .
  Otwarty zostanie szkic trójwymiarowy (3D) (ponieważ kliknęliśmy Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif przed wybraniem płaszczyzny).
 2. Wybrać przecinające się elementy:
  • Wybrać płaszczyznę, która przecina ścianę części.
  • Kliknąć ścianę części.
  Pojawi się naszkicowany splajn w miejscu przecięcia płaszczyzny i ściany górnej.
  ISECT-02_shg.gif
 3. Obrócić część, a następnie kliknąć przeciwległą (wewnętrzną) ścianę części.
  Na wewnętrznej ścianie pojawi się inny naszkicowany splajn.
  ISECT-03_shg.gif
  Część możemy również wybrać w drzewie operacji FeatureManager. Naszkicowany splajn pojawi się na każdej ścianie, w miejscu przecięcia z płaszczyzną.
 4. Kliknąć przycisk Narzędzia > Oceń > Zmierz i zmierzyć odległość między dwoma naszkicowanymi splajnami.

  ISECT-01_shg.gif