Konwertuj elementy

Możemy utworzyć jedną lub więcej krzywych na szkicu przez rzutowanie krawędzi, pętli, ściany, krzywej lub zewnętrznego konturu szkicu, zestawu krawędzi lub zestawu krzywych szkicu na płaszczyznę szkicu.

convert_entities1.png
Pierwotna część
convert_entities2.png convert_entities3.png
Płaszczyzna szkicu nad częścią Pętla krawędzi rzutowana na płaszczyznę przy pomocy opcji Konwertuj elementy